Środowiskowe wymagania dla zużytych baterii i akumulatorów
Drukuj Email

zuzyte baterieŚrodowiskowe wymagania dla zużytych baterii i akumulatorów

Przepisy zawarte w Ustawie z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. nr 79 z 2009 r., poz.666), które weszły w życie 12 czerwca 2009 roku stosuje się do wszystkich rodzajów baterii i akumulatorów produkowanych i wprowadzonych do obrotu niezależnie od ich kształtu, masy, składu materiałowego, sposobu użycia.

Powyższa ustawa ma na celu redukcję zanieczyszczeń środowiska spowodowanych substancjami niebezpiecznymi zawartymi w bateriach i akumulatorach. Ponadto określa właściwy recykling i zbieranie tych niebezpiecznych odpadów oraz wspiera samą ideę ich zbierania.

Ustawa określa wymagania dotyczące wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów, zasady ich zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów.

Ustawa zawiera szczegółowe wymagania dotyczące:

* wymagań dla wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów;
* zasad wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów;
* zasad zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów;
* zasad rejestrowania, dokumentowania oraz opłat.

Do dostępnego w obrocie sprzętu wyposażonego w baterie lub akumulatory powinna być dołączona instrukcja zawierająca informacje o sposobie bezpiecznego usunięcia baterii i akumulatorów z tego sprzętu oraz rodzaju zastosowanych baterii i akumulatorów.

Bardzo ważną kwestią jest przestrzegania zasad nałożonych na Użytkownika baterii i akumulatorów:

* nie wolno umieszczać zużytych baterii i akumulatorów w pojemnikach razem z innymi odpadami;

* zakazuje się unieszkodliwianie zużytych baterii i akumulatorów przez ich składowanie na składowisku odpadów lub termiczne przekształcenia;

* zużyte baterie i akumulatory samochodowe oraz zużyte baterie przemysłowe powinny być zbierane selektywnie;

* magazynowanie zużytych baterii i akumulatorów powinno odbywać się w miejscach o utwardzonym podłożu, odpornym na działanie warunków atmosferycznych lub odpowiednich pojemnikach nie przewodzących prąd, odpornych na działanie substancji zawartych w akumulatorach lub bateriach, jak również działanie w warunkach atmosferycznych;

* magazynowanie zużytych baterii samochodowych kwasowo-olejowych, zużytych baterii przemysłowych kwasowo-olejowych powinno odbywać się na nieprzepuszczalnych podłożach, podłączonych do kanalizacji działającej w obiegu zamkniętym, kierując ścieki do specjalnych zbiorników lub do instalacji przerabiającej zużyte baterie lub zużyte akumulatory;


* zużyte baterie i akumulatory przeznaczone do przetwarzania, a także do recyklingu mogą być magazynowane nie dłużej niż rok, łącznie przez wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów;

* użytkownik końcowy jest zobowiązany do przekazania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych do zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory lub do miejsca odbioru;

* użytkownik końcowy jest zobowiązany do przekazania zużytych baterii samochodowychi zużytych akumulatorów samochodowych i przemysłowych: sprzedawcy, podmiotowi prowadzącemu usługi w zakresie wymiany zużytych, prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii samochodowych lub zużytych akumulatorów samochodowych lub wprowadzającemu baterie samochodowe lub akumulatory samochodowe;

* użytkownik końcowy jest zobowiązany do przekazania zużytych baterii przemysłowych niklowo-kadmowych i zużytych akumulatorów przemysłowych niklowo-kadmowych lub zużytych akumulatorów nitrowo-kadmowych.


zuzyte akumulatory

 

    Godziny pracy

        Pon-Pt: 8:00-16:00
        So-Nd: nieczynne

Chcesz współpracować?

Jeśli chcesz rozpocząć współpracę napisz do nas! Chętnie wysłuchamy Twojej propozycji. Napisz do nas

Dopisz się do newslettera

Dopisz się do newslettera i bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami w naszej firmie. Subskrybuj

Informacje
kontaktowe